09133044405

RS-232 &RS 485 CONVERTER

شرکت دلتا راه حلی کامل برای راه اندازی و حرکت وکنترل انواع محصولات اتوماسیون صنعتی ارائه نموده است . جدا از ماژول های ارتباطی در ارتباطات سریال ، این شرکت همچنین سیستم های پیشرفته ای را در صورت های CANopen ، DeviceNet ، Ethernet ، EtherNet/IP ، ارائه نموده است و همچنین راه حل هایی را به صورت فیلد باس PROFIBUS برای کاربری در سایت ها ی صنعتی و پیچیده ی مختلف پیشنهاد می نماید این محصولات برای سرعت های بالا به شکلی کاملاً پایدار عمل خواهند کرد و می توان از آنها به عنوان راه حلی موثر و ارزشمند در چنین مواردی بهره برداری کرد.