09133044405

VFD-EL

این اینورتر جز مدل های کوچک و  ارزان قیمت اینورتر است، تمامی مشخصات ان مشابه مدل اینورترE می باشد با این تفاوت که برخی از قابلیت های مدلVFD-Eمانند PLC داخلی  حذف شده است.

مشخصات اینورترEL:

قابل ارتباط DC-BUS چند اینورتر با یکدیگر

دارای فرکانس خروجی تا 600هرتز

اینورتری مطمئن با قیمتی مناسب

دارای حفاظت های پیشرفته

دارای PID کنترل داخلی

دارای EMI فیلتر داخلی

دارای پورت RS-485