09133044405

APE

یکی از تجهیزات کلیدی ، برای داشتن یک شبکه برق بدون هارمونیک می باشد .

امروزه با وجود اینکه تجهیزات اتوماسیون باعث افزایش راندمان تولید و صرفه جویی در هزینه ها شده است .اما می تواند باعث بروز مسایلی در زمینه کیفیت توان گردد.

راندمان به شدت تحت تاثیر کیفیت توان می باشد.

یک شبکه ایده آل ، جریان سینوسی مصرف می کند .اما تجهیزات الکتریکی امروز در ساخت تجهیزات اتوماسیون صنعتی استفاده می شود یک جریان غیر سینوسی تولید می کند که باعث عدم کیفیت توان می شود.

اعوجاج ولتاژ و جریان ،اثرات توان راکتیو وبارهای نامتعادل مسایل مشترکی هستند که  باعث بهره برداری کمتر از انرژی برق خواهد شد.نگرانی اصلی در صنعت اتوماسیون چگونگی مدیریت شبکه برق می باشد.

APF2000 با بهره برداری از پیشرفته ترین پروسسورهای 32بیتی سرعت بالا جهت پاسخ گویی سریع در برابر انواع هارمونیک ها برای بهبود کیفیت توان استفاده می شود .کنترل تمام هارمونیک ها باعث کاهش تلفات توان و کاهش تولید گرما می شود .

APF200 به صورتی طراحی شده است که حداقل فضا را اشغال نماید و به یک دستگاهHMI   هفت اینچ جهت مشاهده نمودارهای ولتاژ و جریان و هارمونیک های شبکه مجهز شده است .ماموریت نهایی APF2000 افزایش کیفیت توان ،تلفات انرژی کمتر و هزینه نگهداری ارزانتر می باشد .

مزایای APF 2000

AFP2000یک فیلتر می باشد که جریان بار را کنترل می کند و هارمونیک های اضافی را به صورت بلادرنگ حذف می نماید و باعث میشود خط انتقال انرژی از هرگونه هارمونیک های اضافی پاک شود .

این وسیله جریان بار را با استفاده از CT  ( ترانس مبدل جریان ) کنترل می نماید و در صورت وجود هارمونیک اضافی با تزریق جریان با فاز مخالف به شبکه آنها را حذف می نماید که باعث بهبود  ضریب قدرت و جبران توان راکتیو می شود.