09133044405

DTV

این مدل برای بازار سوپاپ و دریچه های الکترونی ساخته شده است ، کاربری آن بسیار ساده است ، به راحتی قابل تنظیم و استفاده است ، قابل رقابت با انواع مشابه در بازار است ، دارای مدباس داخلی است ، استفاده و کسب داده ها از آن بسیار ساده است.
 تنها با یک کلید انتخابی می توان از حالت اتوماتیک به حالت منوال تغییر وضعیت داد
یک کلید چپ اضافه شده جهت اضافه نمودن شماره ها ، که باعث می شود که تنظیم پارامترها سریع تر و ساده تر انجام شود
سری DTV دارای دو گروه از خروجی های هشدار دهنده با 17 مد است که انتخاب های بیشتری را برای کاربردهای مختلف به کاربر می دهد.
 دارای رابط RS-485 که به دستگاه اجازه می دهد تا داده ها را از دستگاه های مختلف در شبکه مانیتورینگ آنلاین دریافت نماید.
کوره ها ، کنترل کننده های سوپاپ ها و دریچه های الکترونی