09133044405

DVP-SV2

مجموع 16DI و 12DO روی CPU و قابل افزایش تا 512 عدد ورودی و خروجی دیجیتالی
حجم حافظه برنامه نویسی : 30K step
پورت های  RS-232 و RS-485 روی CPUو سازگار با پروتکل MODBUS ASCII / RTU.
دارای 4 خروجی high-speed pulse output با فرکانس 200Khz
دارای 2 خروجی 2-axis interpolation و 2 خروجی A/B phase
دارای 4 گروه high-speed counters با فرکانسهای 10Khz تا 200Khz
قابلیت اتصال ماژول های انالوگ تا 16 عدد از سمت راست وچپ
قابلیت اتصال ماژول های Ethernet و DeviceNet و ProfiBus

ماژول های دیجیتال PLC دلتا سریS
ماژول های آنالوگ PLC دلتا سریS