09133044405

DVP-SE

دارای 8DI و4D0 بر روی CPU
حجم حافظه برنامه نویسی : 16K step
پورت های mini usbوethernet وRS-485 روی cpu و سازگار با پروتکل MODBUS ASCII / RTU.
دارای 4 گروه high-speed counters با فرکانسهای 10Khz تا 200Khz
سرعت اجرای عالی : LD: 0.64μs، MOV: 2μs
پشتیبانی ازماژول ها ی سری DVP-S
قابلیت اتصال ماجول های آنالوگ تا 16 عدد از سمت راست وچپ

دارای فیلتر فایروال جهت حفاظت در برابر نرم افزار های مخرب وتهدیدات شبکه