09133044405

دسته‌بندی: مقاومت ترمز

مقاومت ترمز

زمانی که باری بر روی موتور قرار دارد و این بار می خواهد رفتاری را خارج از محدوده عملکرد اینورتر به موتور اعمال کند (مثلا

ادامه مطلب »