09133044405

دسته‌بندی: آنکودر

آنکودر

درخروجی های : LINEDRIVE-PUSHPULL-OPEN COLLECTOR-VOLTAQE OUTPUTبارزولیشن های ۱۰۰تا۵۰۰۰پالس بردوردرمدل های کاری solid shaft وhollow shaftفرکانس کاری تا۳۰۰khzباورودی ولتاژ۵/۷تا ۲۴

ادامه مطلب »