انواع پاورمیتر/کانورتر/ تایمر/ تاکومتر/ سنسور فشار

پاورمیتر های DPM

 مشخصات و ویژگی های پاورمیتر های DPM

مدل
DPM-D520I
DPM-D230I
DPM-D501L
DPM- C502
DPM-C530
DPM-C530E
DPM-C520
DPM-C520W
DPM-C310
مقادیر اندازه گیری
جریان/ ولتاژ/ فرکانس/ توان اکتیو، راکتیو و ظاهری/ضریب توان/ انرژی اکتیو، راکتیو و ظاهری
اندازه گیری کیفیت توان
جریان/ ولتاژ نامتعادل اعوجاج هارمونیک ولتاژ کلی اعوجاج هارمونیک جریان کلی اعوجاج هارمونیک کلی
هارمونیک های ولتاژ/ جریانی به صورت تکی
تا 31
تا 31
Data log
17
17
17
مدت زمان ضبط Data log
2 ماه
7 روز
2 ماه
تاریخچه آلارم
500
500
گروه بندی پارامترها
35
35
گزارش گیری اتوماتیک
دارد
دارد
انواع آلارم
29
10
29
10
DI/ DO تعداد
1DI/1DO
4DI/2DO
پورت ارتباطی
1 ×RS485 RTU/ASCII
1 ×RS485 RTU/ASCII 1 ×BACnet MS/TP
1 ×RS485 RTU
1 ×RS485 RTU/ASCII 1×BACnet MS/TP
2×Ethernet MODBUS TCP
1 ×RS485 RTU
1 ×Wireless TCP 1 ×RS485 RTU
1 ×RS485 RTU

 تنها تفاوت بارز این دو سری سنسور این است که سری DPA نسبت به DPB دارای پورت ارتباطی RS-485 و خروجی آنالوگ میباشد.

کنترلر و سنسور های فشار سری DPA و DPB