09133044405

مقاومت ترمز

زمانی که باری بر روی موتور قرار دارد و این بار می خواهد رفتاری را خارج از محدوده عملکرد اینورتر به موتور اعمال کند (مثلا برای توقف یک بار اینرسی دار) پدیده‌ای به نام Regeneration اتفاق می‌افتد و اینورتر برای دفع این انرژی اضافی نیاز به مقاومت خارجی یا مقاومت ترمز دارد که به آن Braking Resistor می‌گویند.

واحدهای ترمز (unit brake) VFDB باید به همراه مقاومت‌های ترمز سری BR استفاده شوند تا مشخصات ترمز مطلوب را ارائه دهند. در ادامه مشخصات فنی و نحوه محاسبه‌ی مقاومت ترمز و Unit Brakeهای مناسب جهت اتصال به VFDB آورده شده است. 

نحه خواندن مقاومت ترمز

نحوه اتصال مقاومت ترمز به درایو

ترمینال‌های DC+ و DC- : جهت تغذیه ی واحد ترمز به ترتیب به پایه‌های P+ و N- اینورتر متصل می‌شوند.

ترمینال‌های B1 و B2 : جهت اتصال مقاومت ترمز

ترمینال‌های S1 و S2 : ورودی‌های مدار Slave

ترمینال‌های M1 و M2 : خروجی‌های مدار Slave

نکته: برای موازی کردن دو Unit Brake، باید ترمینال‌های S1 و S2 را به ترتیب به M1 و M2 وصل کرد.

در زیر نحوه اتصال مقاومت‌های ترمز جهت رسیدن به مقدار معادل مورد نیاز آورده شده است: