09133044405

قیمت گیربکس خورشیدی

قیمت گیربکس خورشیدی

در این مقاله به بررسی قیمت گیربکس خورشیدی پرداخته میشود. گیربکس خورشیدی یکی از انواع گیربکس های صنعتی می باشد. گیربکس ها وظیفه انتقال گشتاور از منبع نیرو به مصرف کننده را بر عهده دارند. این گیربکس از چندین طبقه تشکیل شده است که هر طبقه به طور جداگانه در یک فرآیند ثابت و مستقل دور موتور را کاهش می دهد. گیربکس سیاره ای به گونه ای عمل می کند که تعدادی دنده در هر طبقه را از دور ورودی موتور کاهش می دهد و سپس به طبقه بعدی منتقل می کند. در این نوع کاهش دور به دلیل کاهش چند مرحله ای می توان دور مورد نیاز مصرف کننده را به دست آورد. این گیربکس با نام های رایج دیگری مانند گیربکس خورشیدی، گیربکس ستاره ای و گیربکس سیاره ای در بازار شناخته می شود.

بیشتر بخوانید مقاله قیمت گیربکس خورشیدی : قیمت اینورتر دلتا 

قیمت گیربکس خورشیدی

 • برندها و قیمت گیربکس خورشیدی:

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE090-10-19 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE090-10-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی: 9,750,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LE070-10-14 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LE70-10-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 3,670,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE090-100-19 نسبت تبدیل 100:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE090-100-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • 12,150,000  تومان

گیربکس خورشیدی مدل PLE 60 نسبت تبدیل 10:1 برند FSA

 • برند : اف اس ای (FSA) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : PLE 60
 • 4,738,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE090-07-19 نسبت تبدیل 7:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE090-07-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • 7,410,000  تومان

بیشتر بخوانید مقاله قیمت گیربکس خورشیدی : گیربکس خورشیدی در اصفهان 

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LB070-10-14 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LB070-10-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 4,740,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE155-10-42 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE155-10-42
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 42 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 155 میلیمتر
 • 35,420,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LE070-25-14 نسبت تبدیل 25:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LE70-25-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 5,620,000  تومان

گیربکس خورشیدی مدل PLE 60 نسبت تبدیل 3:1 برند FSA

 • برند : اف اس ای (FSA) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : PLE 60
 • 4,738,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LB070-05-14 نسبت تبدیل 5:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LB070-05-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 4,740,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE070-10-14 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE070-10-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی : 5,770,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE070-100-14 نسبت تبدیل 100:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE070-100-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 8,660,000  تومان

قیمت گیربکس خورشیدی

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE090-05-19 نسبت تبدیل 5:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE090-05-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی : 6,630,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LB120-25-24 نسبت تبدیل 25:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LB120-25-24
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 24 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 120 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی: 13,900,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LE090-10-19 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LE090-10-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • 6,250,000  تومان

بیشتر بخوانید مقاله قیمت گیربکس خورشیدی: گيربكس خورشیدی دقيق 

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE070-50-14 نسبت تبدیل 50:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE070-50-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • 8,730,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده مورب مدل SE120-25-24 نسبت تبدیل 25:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : SE120-25-24
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 24 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 120 میلیمتر
 • 17,070,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LE090-25-19 نسبت تبدیل 25:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LE090-25-19
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 19 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 90 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی: 7,410,000  تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LB120-10-24 نسبت تبدیل 10:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LB120-10-24
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 24 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 120 میلیمتر
 • 10,900,000  تومان

گیربکس خورشیدی مدل PLE 90 نسبت تبدیل 5:1 برند FSA

 • برند : اف اس ای (FSA) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : PLE 90
 • سایر ویژگی ها : سایز شفت: 22 میلیمتر
 • 7,349,000   تومان

گیربکس خورشیدی دنده صاف مدل LB070-40-14 نسبت تبدیل 40:1 برند HQM

 • برند : اچ کیو ام (HQM) ساخت چین
 • دسته‌بندی : گیربکس خورشیدی
 • مدل : LB070-40-14
 • سایر ویژگی ها : قطر شفت: 14 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : سایز فلنج: 70 میلیمتر
 • قیمت گیربکس خورشیدی: 5,480,000  تومان

گیربکس خورشیدی در صنایعی مانند صنایع غذایی، صنایع مکانیکی، صنایع شیمیایی، صنایع معدنی، صنایع پلاستیک، کشاورزی، صنایع بسته بندی، توربین های بادی، صنایع سیمان، صنایع فولاد و مس، صنایع آب و فاضلاب، صنایع حمل و نقل و باربری، شیشه و سرامیک ، صنایع خرد کردن، کاغذ سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نورد، نوار نقاله، نورد، نوار نقاله، بچینگ و… و در بسیاری از صنایع دیگر کاربرد دارد.

قیمت گیربکس خورشیدی

اشتراک گذاری