09133044405

راکتور فاز صفر

راکتور فاز صفرZero Phase Reactor

راکتورهای فاز صفر برای کاهش نویز تابش شده از سیم کشی اینورتر بکار می‌رود. برای این کار سیم‌ها باید از داخل دهانه‌ی این قطعه عبور داده شوند تا مولفه‌های نویز الکتریکی را کاهش دهند.

روش سیم بندی

1. سیم‌ها را 3 مرتبه دور این قطعه پیچیده (4 دور) تا به اثرکامل فیلتر RF برسید. تا جایی که امکان دارد آن را نزدیک به اینورتر قرار دهید.

2. برای سیم‌های قطورتر می‌توانید چندین راکتور فاز صفر (تا 4 عدد) را کنار هم قرار داده و سیم‌ها را از داخل آن‌ها عبور دهید. در این روش لازم نیست سیم‌ها را دور راکتور فاز صفر بپیچید.