کنترلر دما

نمایشگر و کنترل دما مدل DTA

از این سری کنترلر فقط در یکی از حالات Heating یا Cooling می توان استفاده کرد. ولتاژ تغذیه این کنترلر ها 100~240 VAC و سنسور های ورودی آن از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, Pt100, JPt100 میباشد.

نمایشگر و کنترلر مقادیر آنالوگ/دما مدل DTB

از کنترلر های سری DTB به علت داشتن دو خروجی اصلی علاوه بر خروجی های حد بالا و پایین می توان از حالت Cooling و Heating و بصورت همزمان نیز استفاده کرد. ولتاژ تغذیه این کنترلرها در دو نوع 100~240 VAC و یا 24 VDC می باشد. سنسورهای ورودی آن از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK, Pt100, JPt100, 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA, 0~50 mV میباشد. تمام مدل های این کنترلر دارای پورت RS-485 و پروتکل ارتباطی MODBUS ASCII/RTU میباشند

نمایشگر و کنترلر دما سری DTK

 از این سری کنترلر فقط در یکی از حالات heating یا cooling میتوان استفاده کرد. ولتاژ تغذیه این کنترلرها 100~240 VAC بوده و سنسور های ورودی آن از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK, Pt100, JPt100, Cu50,Ni120 میباشد. این ماژول دارای مدهای کنترلی Manual, ON/OFF, PID است.

نوع کنترلر
RS-485
خروجی
سایز
DTK4848C01
4~20 mA
48×48
DTK4848R01
رله ای
48×48
DTK4848V01
ولتاژ پالس برای SS
48×48

از کنترلرهای سری DT3 به علت داشتن دو خروجی اصلی علاوه بر خروجی های حد بالا و پایین می توان از حالت Cooling و Heating بصورت همزمان نیز استفاده کرد. ولتاژ تغذیه این کنترلرها در دو نوع 100~240 VAC و یا 24 VDC می باشد. سنسور های ورودی آن از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK, Pt100, JPt100, 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA, 0~50 mV بوده و دارای مد کنترل فازی است.

کنترلر دما مدل DTC

این کنترلر، دارای یک کانال ورودی آنالوگ یا دما و یک خروجی پالس برای SSR یا جریانی یا ولتاژی و یا رله ای می باشد. نوع ورودی این
میباشد. این ماژول ها K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, Pt100, JPt100, 0~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA, 0~50mV میباشد. این ماژول ها دارای مد های کنترلی PID, Programmable PID, ON/OFF, Manual  میباشد.

کنترلر دما ماژولار چند حلقه ای DTM

سنسورهای ورودی این ماژول از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK, Pt100, JPt100, Ni120, Cu50, 0~10 V, 0~5 V, PID, Programmable PID, ON/OFF, Manual میباشد. این ماژول دارای مد های کنترلی 0~50 mV, 0~20 mA, 4~20 mA است.

مشخصات
DTMR04
DTMR08
DTME04
DTME08
ولتاژ تغذیه
24 VDC
تعداد نقاط کنترل دما
4
8
4
8
نوع ارتباط
RS-485
RS-485 + Ethernet
تعداد ماژول های پشتیبانی شده
تا حداکثر ۷ ماژول اندازه گیری + ۸ ماژول ورودی/خروجی ( ۶۴ لوپ دما)

سنسور های ورودی این ماژول از نوع K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK, Pt100, JPt100, Ni120, Cu50 میباشد. ولتاژ تغذیه این کنترلر ها 24 VDCبوده و دارای پورت RS-485 با پروتکل MODBUS RTU/ASCII میباشد. ماژول DTE10T یا DTE10P فقط دارای یک کارت که شامل ۴ ورودی ترموکوپل یا ۳ ورودی RTDمیباشد، هستند. طراحی این ماژول به گونه ای است که میتوان کارت های دیگر را به آن اضافه نمود.

مشخصات
DTE10T
DTE10P
DTE20T
DTE20P
DTE20D
DTE20R
DTE20V
DTE20L
DTE20C
DTE2DS
DTE2CT
ولتاژ تغذیه
24 VDC
اولین کنترلر
کنترلر های اضافه شونده به اولین ماژول
تعداد کانال های ورودی/خروجی
۴عدد ورودی ترموکوپل
۳ عدد ورودی RTD
۴ عدد ورودی ترموکوپل
۳ عدد ورودی RTD
8 کانال ورودی دیجیتال برای تغییر Setpint
۴عدد خروجی رله
4خروجی ولتاژ پالس 12V
4 خروجی ولتاژ آنالوگ 0~10 VDC
4 خروجی جریان آنالوگ 4~20 mA
ماژول نمایشگر و تنظیمات
4عدد ورودی آنالوگ از ترانس جریان
پورت ارتباطی
RS-485 MODBUS ASCII / RTU