منبع تغذیه سوئیچینگ

ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
جریان خروجی
1 phase, 85~264 VAC
12 VDC
8.33 و5 و2.5 و1.25مپر
24 VDC
آمپر20 و10 و5 و2.5 و2
48 VDC
آمپر10 و5 و2.5 و 1.25
3 phase, 320~575 VAC
24 VDC
آمپر20 و10 و5 و2.5 و2
منبع تغذیه سوئیچینگ DRB Series
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
جریان خروجی
22.8~28.8 VDC
24 VDC
20 و 40 آمپر
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
جریان خروجی
1 phase, 85~264 VAC
5 VDC
10 و7 و 3 آمپر
12 VDC
12.5 و8.33 و5 و4.17 و3 آمپر
24 VDC
25 و6.25 و4.17 و3.12 و2.1 و1.46 آمپر
24/12
12.5 / 0.5 آمپر
24/5
4 / 7 آمپر
48 VDC
3.125 آمپر
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
جریان خروجی
1 phase, 100~240 VAC
24 VDC
5 و2 و 1 آمپر