مبدل شبکه های صنعتی

مبدل USB
مبدل USB
UC-PRG020- 12A USB >> RS-232
+کابل پروگرام PLC دلتا +دارای پورت RS-232به صورت DB9 مادگی و ( mini-DIN مخصوص PLC دلتا)
IFD6500 IFD6530 USB >> RS-485
+مبدل USB به پورت RS-485 مناسب برای اتصال کامپیوتر به انواع اینورتر و کنترلر های دما
IFD6503 USB >> CAN
مبدل USB به CANopen مناسب برای آنالیز و استنتاج شبکه CANbus با استفاده از کامپیوتر
مبدل سریال و مدباس
IFD8500A RS-232<< >>RS-485
+ مبدل ایزوله RS-422/485 به RS-232 +تنظیم سرعت انتقال به صورت خودکار
IFD8510A RS-422/485
+مبدل RS-422 به RS-485 +تنظیم سرعت انتقال به صورت خودکار
IFD8520 RS-232<< >>RS-485
+ مبدل ایزوله آدرسپذیر RS-232 به RS-422/485 + RS-232 را از طریق تنظیم آدرس مدباس به RS-422/485 وصل میکند
IFD8540 >> <<بلوتوثRS-485/232
+مبدل ایزوله بلوتوث به RS-485/232 +پشتیبانی مد شبکه و بلوتوث GATT +همراه با آنتن خارجی
مبدل شبکه صنعتی
مبدل شبکه صنعتی
IFD9502 DeviceNet <
+مبدل MODBUS بهDeviceNet F +قابلیت اتصال به محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا و… +ایزوله سازی در کانال ( RS-485 شامل منبع تغذیه)
IFD9503 CANopen << Modbus
+مبدل MODBUS به CANopen +قابل اتصال به تمام محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا و… +ایزوله سازی در کانال ( RS-485 شامل منبع تغذیه)
IFD9506 EtherNet/IP, Modbus TCP <
+مبدل MODBUS بهTCP/ IP +اعلان هشدار از طریق ایمیل +پشتیبانی تنظیمات صفحه وب و نظارت آنلاین +ایزوله سازی در کانال ( RS-485شامل منبع تغذیه